Thursday, June 02, 2011

CP-toimintakertomus

Cp-liiton toiminta vuonna 2010 on paketissa. Kokouksissa vaadittiin muun muassa oikeussuojan ja ennalta ehkäisevän terveydenhuollon turvaamista. Lisäksi liiton tukijoista Bogatus Oy:llä oli samojen kansien välissä koko sivu hauskalle runolle, joka oli nimeltään Kesäpuuhaa.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home